မိုးေအာင္ရင္ အတြက္အယူခံဝင္မယ္လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ ေအာင္ရင္

မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်ခံထားရတဲ့ မိုးေအာင္ရင္ အတြက္ အေဖ ျဖစ္သူ အဆိုေတာ္ ေအာင္ရင္ က အယူခံဝင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ သားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ့္မွာ အင္အားမရွိပါဘူး။ က်ေနာ့္ အသက္အခုပဲ (၅၅) ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္၊ ေနာက္ထပ္ (၁၅) ႏွစ္ဆိုရင္ အသက္ (၇၀) ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ သားကို အဲဒီအခ်ိန္အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါ့မလား စိတ္ပူတယ္။ သားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၇) ႏွစ္ဆိုတာ ျပစ္မႈ နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ မမွ်တတာေၾကာင့္ အယူခံဝင္မယ္ လို႔ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္

Read More