၂၀၁၈ အတြင္းထြက္ရွိထားသည့္ ရိုမန္တစ္ အဆန္ဆံုး ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတဲြ

အပိုင္းတဲြ ၁၆ တဲြရွိတဲ့ What’s Wrong with Secretary Kim ဇာတ္လမ္းတဲြဟာ စတင္ၿပသတဲ့ ဇြန္ လ ၆ ရက္ေန ဇူလွိုင္ ၂၆ ရက္ထိ ၾကည့္ရွဳသူမ်ားၿပားတဲ့ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ၊ ကိုရီးယားမွာတင္မဟုတ္ ၿပည္ပမွာပါ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ဇာတ္လမ္းတဲြၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းတဲြမွာ မင္းသား Park Seo Joon နဲ ့Park Min Young တို ့သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

Read More