ဆရာမ ၀တ္စံု နဲ ့မေအးေသာင္း ဘာေတြေၿပာထားလဲ

 

အခုလက္ရွိ ရြာကေလးတစ္ရြာမွာ ရိုက္ေနရေတာ့ ရြာက ကေလးေလးေတြကုိ ျမင္ၿပီး အေတြးကေလးတစ္ခုဝင္လာတယ္။

FB က ေမာင္ေလးေတြကုိ ဆရာလုပ္ခ်င္တာပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔စဥ္းစားရင္ စာဖတ္တ့ဲ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တ့ဲ မိန္းကေလးကုိ ဦးစားေပးပါ လုိ႔. . .။ ကုိယ့္ခ်စ္သူက ပညာေရးအားနည္းရင္လည္း စာမ်ားမ်ားဖတ္ေအာင္ အားေပး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။ ဒါမွ ကုိယ့္သားသမီးေတြ ပညာ ပုိတတ္မွာ။ လက္ဦးဆရာ ‘မိ နဲ႔ ဘ’ မွာေတာင္ ‘မိ’ က အရင္လာတယ္ေလ။

ညီမေလးေတြလည္း အက်ိဳးရွိတ့ဲ စာေတြမ်ားမ်ားဖတ္ၾကပါ။ ပညာတတ္တဲ႔သူ ရဲ႔ အနားမွာ ေနပါ။ ေပါင္းသင္းပါ။ စာဖတ္တာဟာ ကုိယ့္ ဘဝ၊ မိသားစုနဲ႔ ရပ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးႀကီးလွပါတယ္။

ဆရာမေလး ေမွာ္ တျဖစ္လဲ
မႀကီးေအးေသာင္း
ေခတၱ ျပင္ဦးလြင္