သရဖူ အသိမ္းခံရတာနဲ ့ပတ္သတ္ၿပီး ေရႊအိမ္စည္ ၏ တံု ့ၿပန္ခ်က္

ေရႊအိမ္စည္ က Miss Universe Myanmar အဖဲြ ့အစည္းက သူမ ရဲ့ သရဖူ နဲ ့ၿပိဳင္ပဲြကိုေစလႊတ္မည့္အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿခင္းနဲ ့ပတ္သတ္၍ ေရႊအိမ္စည္ကယခုလို ၿပန္လည္တုံ ့ၿပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊအိမ္စည္ ဟာ Miss Grand Myanmar 2017 အေနနဲ ့ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို ့စီစဥ္ထားတဲ့မယ္တဦးၿဖစ္ပါတယ္။၁။ တိုက္ [A-3-1]၊ အခန္း (၆၀၄)၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ အိမ္ရာ၊ အထက္ပန္းဆုိးတန္းလမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းေထာင့္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ Hello Madam မီဒီယာ ကုမၸဏီသည္ ယခင္ အားကစား ဝန္ၾကီးဌာနထံမွ အလွမယ္ျပိဳင္ပဲြ က်င္းပခြင့္ လုိင္စင္ ရယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ မယ္စၾကာ၀ဠာ ျပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ ရွိပါသည္။၂။ ေဖာ္ျပပါ အဖဲြ႔အစည္းသည္ Miss Grand International ျပိဳင္ပဲြကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူက်င္းပလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊအိမ္စည္ကုိ Miss Grand Myanmar အျဖစ္ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
၃။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပႏုိင္ျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ ထုိသို႔ေစလႊတ္မည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အမည္ခံ စာတစ္ေစာင္ကုိ Miss Universe Myanmar လူမွဳ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ လႊင့္တင္သြားသည္ကုိ ေတြ႕လာရသည္။

၄။ အဆုိပါစာတြင္ အေျခအျမစ္ တန္ဖိုးကင္းမဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ အမွတ္စဥ္ထုိး ေဖာ္ျပထားျပီး ထုိအခ်က္ (၅) ခ်က္မတုိင္မီ နိဒါန္းစာပုိဒ္တြင္လည္း “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံ့ကုိယ္စားျပဳ အလွမယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပဳမူလိုက္နာရမည့္ အမူအက်င့္မ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ သတိေပး ေျပာဆုိမွဳမ်ားရွိ” ဟုတိက်ျပတ္သားမွဳကင္း၍ မွန္ကန္မွဳမရွိေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။၅။ အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာ အဖဲြ႕ တာဝန္ခံ ေဒၚစုိးယုေဝႏွင့္ ယင္း၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဗုိလ္ၾကီးေဟာင္း တင္ေမာင္ေအးတုိ႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္ကာ ေရႊအိမ္စည္သည္ ခရီးစဥ္အဖဲြ႕တစ္ခုလံုးအတြက္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိသည့္အခ်ိန္ကဲ့သုိ႔ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘာသာစကား အခက္အခဲမရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရပါသည္။ မယ္စၾကာဝဠာ ေနာက္ဆံုးေန႔႔ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေရာက္ရွိလာရာ ယာဥ္ေမာင္း ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳးကုိ ဗုိလ္ၾကီးေဟာင္း တင္ေမာင္ေအးက ကားရပ္ရမည့္ ေနရာ ေျပာၾကားရာ မွားယြင္းေသာေၾကာင့္ ယခုရပ္ခိုင္းေသာ ေနရာသည္ ရုိးရုိးတန္း လက္မွတ္ဝယ္ၾကည့္ေသာ ပိရိသတ္မ်ား ၾကာျမင့္စြာ တန္းစီ ဝင္ေရာက္ရမည့္ အေပါက္ျဖစ္ေန၍ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံံကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မ်ား လက္မွတ္ႏွင့္ဆုိလ်င္ ေရွ႕ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ေမာင္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရႊအိမ္စည္က ဝင္ေျပာလုိက္သျဖင့္ ေနရာမွန္သြားပါသည္။ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္း သြားလာရာတြင္လည္း ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ ငွားရမ္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အျခားႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စီးနင္းသည့္ကားထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနသျဖင့္ VIP Limousine တစ္စီးကုိ ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ဖက္မွ စရိတ္ကုန္က်ခံစရာမလုိဘဲ ေရႊအိမ္စည္က မိမိ အဆက္အသြယ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးရန္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါမည့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုိးယုေဝက ေရႊအိမ္စည္ကုိ ေခၚယူကာ ယမန္ေန႔က ယာဥ္ေမာင္းကုိ တုိက္ရုိက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျပီး ရပ္ရမည့္ေနရာ အမွန္ေျပာျခင္းသည္ ၄င္း၏ ခင္ပြန္း အဂၤလိပ္လုိ ေျပာေနသည္ကုိ ေက်ာ္ေျပာသလုိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိကၡာက်ဆင္းရေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ မေျပာရန္ သတိေပးရာ ေရႊအိမ္စည္က တစ္ဆင့္ေျပာေနလ်င္ ဝင္ရမည့္ အေပါက္မွားသြားမည္စုိးသျဖင့္ တုိက္ရုိက္ေျပာလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ ခရီးစဥ္ တစ္ေလ်ာက္လံုး ထုိကိစၥကုိ သတိေပးသည္မွတစ္ပါး ေၾကညာခ်က္တြင္ပါသကဲ့သုိ႔ “ အမူအက်င့္မ်ား လုိအပ္ေနသည္” ဟု သတိေပးျခင္း လံုးဝမရွိခဲ့ပါ။ ေၾကျငာခ်က္သည္ ေရႊအိမ္စည္ကုိ အသေရဖ်က္ထားေသာ လီဆယ္ေဖာ္ျပခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ ခရီးစဥ္တြင္သာမဟုတ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္လည္း ေဒၚစုိးယုေဝက ေရႊအိမ္စည္တို႔ အလွမယ္မ်ားအား Welcome from Home အမည္ပါ ဗီႏုိင္းစာတမ္းကုိ အကုိင္ခုိင္းသျဖင့္ ေရႊအိမ္စည္က အဂၤလိပ္အေရးအသားမွားေနေၾကာင္း အမွန္ေတာ့ Welcome Home သာျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအရွက္မကဲြရေလေအာင္ ေထာက္ျပခဲ့ရပါသည္။၆။ စြပ္စဲြခ်က္ (၁) ပါ ပညာေရး အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိဟုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္လည္း အေျခအျမစ္ မရွိပါ။ ေအာင္လက္မွတ္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနသျဖင့္ လုိအပ္ပါက ပုိ႔ခုိင္းေပးမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လံုေလာက္မွဳမရွိေသာ အျပစ္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။၇။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ (၂၁) ရက္တြင္ ေရႊအိမ္စည္က Miss Universe Myanmar Organisation သုိ႔ ဖုန္းဆက္ခဲ့သည္။ ဆက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ထုိမတုိင္ခင္ (၂) ရက္က ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ ေခၚယူေသာေၾကာင့္ Gandamar Ballroom သုိ႔ အစမ္းေလ႔က်င့္ရန္ သြားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ မယ္စၾကဝဠာ ပြဲၾကီးအတြက္ ေလ့က်င့္ေနရင္း ေဒၚစုိးယုေဝက ဗီဒီယိုတစ္ကားရုိက္ေပးရန္ ေရႊအိမ္စည္ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိဗီဒီယို စက္တင္ဘာ (၂၉) မွ ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္ေန႔အတြင္း အျပီးရုိက္ရမည့္ ကားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရာ ေရႊအိမ္စည္က ေအာက္တုိဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပိဳင္ပဲြအတြက္သြားရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားရန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လည္း သက္တမ္းတုိးရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဖုန္းဆက္ကာ အဆုိပါ ဗီဒီယို မရုိက္မျဖစ္ ရိုက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ဖက္ကမွာ ပဲြခစရံကုိ လက္ခံယူငင္ သံုးစဲြျပီး ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္လြန္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ ေရႊအိမ္စည္က ျပိဳင္ပဲြနီးကပ္လြန္းျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔မွ် ရုိက္ကူးမေပးႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ပရိသတ္ ကလည္း ၾကည္ျဖဴမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။ ေဒၚစိုးယုေဝက ညည္းမတင္ရင္ ဘယ္ပရိသတ္က သိမွာလည္း၊ မေျပာႏွင့္ေပါ့ေအ့ ဟု ပရိသတ္ကို လွည့္စားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးသည္။၈။ စက္တင္ဘာ (၂၁) တြင္ ေဒၚစုိးယုေဝသည္ ျပိဳင္ပဲြ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား တာဝန္ခံ တစ္ေယာက္၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာကုိ ဆန္႔က်င္စြာ ၄င္း၏ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ “ဒီၾကားထဲ passport သက္တမ္း မတုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ ေဆာင္မယ့္သူက တစ္မ်ိဳး စံုလုိ႔ပါပဲေအ” ဟု ထိကပါး ရိကပါး ေစာင္းေျမာင္းေရးသားမွဳမ်ား ေတြ႔ေနရေၾကာင္း ေရႊအိမ္စည္၏ ပရိသတ္မ်ားက အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ရံုးသုိ႔ ဖုန္းဆက္ကာ လက္ေထာက္တစ္ဦးကုိ ေရႊအိမ္စည္က တံု႔ျပန္ရာတြင္ “ အစ္မတို႔ ေျပာစရာရွိရင္ လူၾကီး လူေကာင္းပီပီ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ အခု Passport လည္း သမီးအဆက္သြယ္ႏွင့္ တုိးလိုက္တာ နာရီပုိင္းအတြင္း ျပီးသြားျပီ။ အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္းေျပာလုိ႔ရတာကုိ ဗီဒီယိုရုိက္ႏုိင္ဘူး ေျပာမိတာႏွင့္ မဆုိင္တဲ့ ကိစၥ ေရးတင္တာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ အစ္မတို႔ လူၾကီးဆန္ဆန္ ေျပာဆုိသြန္သင္ရင္ အေရးတယူ နာခံမယ္။ Facebook ေပၚတက္ေရးတာေတြဆုိရင္ေတာ့ သမီးကုိ ဒီ့ထက္မက ေပါက္ပန္းေလးဆယ္ ေစာက္ေရးမပါတာေတြ ေန႔တုိင္းေရးတဲ့ အေကာင့္ေတြေတာင္ သမီးက ေစာက္ဂရုစုိက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ကုိ ဆင္ျခင္ပါ၊ ဒါမ်ိဳး တန္ဖုိးမရွိတဲ့ ကေလးဆန္တာေတြ မလုပ္ပါႏွင့္” ဆုိသည့္ သေဘာမ်ိဳး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေရႊအိမ္စည္သည္ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေဝဖန္မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး Facebook တြင္ အျခားသူမ်ား ေစာင္းေျမာင္းေရးသားခ်က္ကုိ ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူးဟူေသာ ေယဘုယ် ေျပာၾကားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ ေစာက္ organization ဟုလည္းေကာင္း၊ ေစာက္ ေဒၚစုိးယုေဝ ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစာက္ဦးတင္ေမာင္ေအး ဟုေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း လံုးဝမရွိပါသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ရုိင္းစုိင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျပာအဆုိ အသံုးအႏွံဳးမ်ားျဖင့္ Organisation ကုိ ရည္ရြယ္ေျပာဆုိျခင္း မရိွေၾကာင္း သိသာႏုိင္ပါသည္။
၉။ စြပ္စဲြခ်က္ (၃) တြင္ပါဝင္သကဲ့သုိ ျပိဳင္ပဲြအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဟု ဆုိလာျခင္းမွာလည္း ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟု မဆုိသာပါ။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတုိးျခင္းကုိလည္း မိမိအဆက္အသြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သလုိ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကုိလည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ Miss Universe Myanmar Organisation က သူတုိ႔သာ စီစဥ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေသာ္လည္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ မစီစဥ္ထားသည္မွာ Organisation ဖက္မွ ပ်က္ကြက္မွဳသာျဖစ္ပါသည္။၁၀။ စြပ္စဲြခ်က္ (၄) တြင္ ေရႊအိမ္စည္သည္ စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၆) ပါ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆုိင္ရာ ေနထုိင္က်င့္ၾကံမွဳမ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကို လံုးဝလက္မခံဘဲ ပယ္ခ်လုိက္သည္။ ေရႊအိမ္စည္သည္ တရားဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ က်င့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာ က်င့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားသည့္ မည္သည့္ အျပဳအမူကုိမွ် လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမရွိပါ။ ထုိသုိ႔မရွိသည့္ေလ်ာက္ မိသားစုေရး၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာေရး၊ ေနထုိင္သြားလာပံုတြင္ ေရြအိမ္စည္သည္ ပရိသတ္ကုိေရာ၊ organization ကုိပါ တစ္စံုတစ္ရာ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ပကတိ အတိုင္း ပြင့္လင္းစြာ သတၱိရွိရွိ ေနထုိင္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ စြပ္စဲြခ်က္ (၄) ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္ Organisation ဖက္မွ ေရႊအိမ္စည္၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာအေပၚ မရုိးမေျဖာင့္ လီဆယ္ကာ ေမာက္ေက်ာ္ေစာ္ကားဝ့ံလာျခင္းဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ Organisation ၏ အသေရဖ်က္ ေမာက္ေက်ာ္ေစာ္ကားမွဳမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ထိေရာက္ဟန္႔တားေလာက္သည့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေရႊအိမ္စည္၏ ပရိသတ္မ်ားကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။၁၁။ စြပ္စဲြခ်က္ (၅) တြင္လည္း စာခ်ဳပ္အပုိဒ္ (၉)ပါ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုရိပ္အျဖစ္ ေနထုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသေဘာတူထားျခင္းကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မွဳမရွိေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါ စြပ္စဲြခ်က္သည္လည္း အထက္စာပုိဒ္ပါ စြပ္စဲြခ်က္ႏွင့္ သေဘာ သဘာဝတူေသာ အသေရဖ်က္မွဳသာျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳအလွမယ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက အထင္အျမင္လြဲမွားေနမွဳကုိ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ဟူ၍ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရႊအိမ္စည္ဟူေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိ၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမွဳကုိ အသံုးခ်ကာ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူပါသည္။ ထုိသုိ႔ ခံယူသည့္အတုိင္း ရခုိင္ေဒသတြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ သတ္ျဖတ္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ကိစၥကုိ Organisation ၏ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ရုိက္ကူးရွင္းလင္းခဲ့သည္မွန္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေရႊအိမ္စည္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္ဟု လံုးဝ မမွတ္ယူႏုိင္ပါ။ ထိုဗီဒီယို စတင္ရိုက္ကူးမည္ ဆိုကတည္းကလည္း ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး မိမိအတြက္ ယခုလို တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို သိရွိ လက္ခံထားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၁၂။ Miss Universe Myanmar Organisation ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စဲြထားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရသာ ေရႊအိမ္စည္ကုိ ဖယ္ရွားမည္ဆုိပါက စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစိုးယုေဝႏွင့္ ေရႊအိမ္စည္ အစမ္းေလ႔က်င့္သည့္ ေန႕ကေတြ႔ခဲ့စဥ္ ေရႊအိမ္စည္ကုိ တစ္စံုတစ္ရာ ျပစ္တင္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း လံုးဝျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကုိ ထူးဆန္းစြာေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာ အခမ္းအနားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Miss Grand International ျပိဳင္ပဲြ သြားျပိဳင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခါတုိင္းသာမန္ အခ်ိန္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေရႊအိမ္စည္ကုိ ျပင္ဆင္မွဳမ်ား လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒၚစုိးယုေဝတို႔ စရံယူလက္ခံလုိက္ေသာ ဗီဒီယိုကို ရုိက္မေပးႏုိင္ေၾကာင္းျပန္ၾကားျပီးသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေဒၚစုိးယုေဝတုိ႔ ဖက္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ဗီဒီယုိ ထြက္ေပၚလာျပီး ေနာက္မွသာ အဆုိပါ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကုိ တုိက္ရုိက္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ မလုိအပ္ေသာ အပရိက ကိစၥမ်ားကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ လုပ္ရပ္သည္ Organisation တစ္ခု၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ခံယူရန္ လြန္စြာ ခဲယဥ္းလွပါေတာ့သည္။၁၃။ သုိ႔ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကင္းမဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ လာၿပီျဖစ္ေသာ Miss Universe Myanmar Organisation ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိသည္မွာ ေရႊအိမ္စည္၏ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အပ္စပ္မွဳ မရိွေတာ့ပါ။ အဆုိပါ အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဆုေၾကး၊ သရဖူ၊ စလြယ္ႏွင့္ တံခြန္စုိက္ဆုတုိ႔အား ယင္းအဖဲြ႔အစည္းအား လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အျခား သိကၡာရွိေသာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ တစ္ဆင့္ ေရႊအိမ္စည္၏ အဆင့္သိကၡာႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ျပန္လည္ လႊဲအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကို လိပ္မူ၍ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။၁၄။ Miss Universe Myanmar အဖဲြ႔အစည္း၏ တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လာ ရုတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင္း ေရႊအိမ္စည္ဖက္မွ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း လုိအပ္ပါက တရားမ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ တရားစဲြရယူကာ လုိအပ္ေသာ ပရဟိတ အဖဲြ႔ တစ္ခုခုသုိ႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။၁၅။ ျမန္မာ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္းအရ ေၾကညာခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ Organisation မွ “ေၾကျငာခ်က္” ဟု င ရရစ္ႏွင့္ ေရးသားျခင္းမွာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ ည ႏွင့္သာ ေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းေထာက္ျပ ျပစ္တင္ ရွံု႔ခ် လိုက္သည္။

unicode
၁။ တိုက် [A-3-1]၊ အခန်း (၆၀၄)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် အိမ်ရာ၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသော Hello Madam မီဒီယာ ကုမ္ပဏီသည် ယခင် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနထံမှ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခွင့် လိုင်စင် ရယူကာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက် ရှိပါသည်။၂။ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းသည် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူကျင်းပလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ (၆) ရက်နေ့တွင် ရွှေအိမ်စည်ကို Miss Grand Myanmar အဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၃။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင်ခြင်း အလျင်းမရှိဘဲ ထိုသို့စေလွှတ်မည့် အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်အမည်ခံ စာတစ်စောင်ကို Miss Universe Myanmar လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် လွှင့်တင်သွားသည်ကို တွေ့လာရသည်။၄။ အဆိုပါစာတွင် အခြေအမြစ် တန်ဖိုးကင်းမဲ့သော အကြောင်းပြချက် (၅) ချက်ကို အမှတ်စဉ်ထိုး ဖော်ပြထားပြီး ထိုအချက် (၅) ချက်မတိုင်မီ နိဒါန်းစာပိုဒ်တွင်လည်း “၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု အလှမယ် တစ်ဦးအနေဖြင့် ပြုမူလိုက်နာရမည့် အမူအကျင့်များ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသဖြင့် သတိပေး ပြောဆိုမှုများရှိ” ဟုတိကျပြတ်သားမှုကင်း၍ မှန်ကန်မှုမရှိသော စွပ်စွဲချက်များကို ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။၅။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ အဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဒေါ်စိုးယုဝေနှင့် ယင်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း တင်မောင်အေးတို့ ဦးဆောင်ပါဝင်ကာ ရွှေအိမ်စည်သည် ခရီးစဉ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွက် အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသည့်အချိန်ကဲ့သို့ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ဘာသာစကား အခက်အခဲမရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရပါသည်။ မယ်စကြာဝဠာ နောက်ဆုံးနေ့့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရောက်ရှိလာရာ ယာဉ်မောင်း ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးကို ဗိုလ်ကြီးဟောင်း တင်မောင်အေးက ကားရပ်ရမည့် နေရာ ပြောကြားရာ မှားယွင်းသောကြောင့် ယခုရပ်ခိုင်းသော နေရာသည် ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ်ဝယ်ကြည့်သော ပိရိသတ်များ ကြာမြင့်စွာ တန်းစီ ဝင်ရောက်ရမည့် အပေါက်ဖြစ်နေ၍ မှားယွင်းကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ လက်မှတ်နှင့်ဆိုလျင် ရှေ့ပေါက်မှ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်မောင်းအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရွှေအိမ်စည်က ဝင်ပြောလိုက်သဖြင့် နေရာမှန်သွားပါသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်း သွားလာရာတွင်လည်း ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ ငှားရမ်းထားသော မော်တော်ယာဉ်သည် အခြားနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များ စီးနင်းသည့်ကားထက် များစွာနိမ့်ကျနေသဖြင့် VIP Limousine တစ်စီးကို ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ဖက်မှ စရိတ်ကုန်ကျခံစရာမလိုဘဲ ရွှေအိမ်စည်က မိမိ အဆက်အသွယ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် စီစဉ်ချိတ်ဆက်ပေးပါမည့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ နောက်နေ့တွင် ဒေါ်စိုးယုဝေက ရွှေအိမ်စည်ကို ခေါ်ယူကာ ယမန်နေ့က ယာဉ်မောင်းကို တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားချက်ပေးပြီး ရပ်ရမည့်နေရာ အမှန်ပြောခြင်းသည် ၄င်း၏ ခင်ပွန်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေသည်ကို ကျော်ပြောသလို ဖြစ်သောကြောင့် သိက္ခာကျဆင်းရကြောင်း၊ နောက်နောင် မပြောရန် သတိပေးရာ ရွှေအိမ်စည်က တစ်ဆင့်ပြောနေလျင် ဝင်ရမည့် အပေါက်မှားသွားမည်စိုးသဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ခရီးစဉ် တစ်လျောက်လုံး ထိုကိစ္စကို သတိပေးသည်မှတစ်ပါး ကြေညာချက်တွင်ပါသကဲ့သို့ “ အမူအကျင့်များ လိုအပ်နေသည်” ဟု သတိပေးခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ကြေငြာချက်သည် ရွှေအိမ်စည်ကို အသရေဖျက်ထားသော လီဆယ်ဖော်ပြချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင် ခရီးစဉ်တွင်သာမဟုတ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်တွင်လည်း ဒေါ်စိုးယုဝေက ရွှေအိမ်စည်တို့ အလှမယ်များအား Welcome from Home အမည်ပါ ဗီနိုင်းစာတမ်းကို အကိုင်ခိုင်းသဖြင့် ရွှေအိမ်စည်က အင်္ဂလိပ်အရေးအသားမှားနေကြောင်း အမှန်တော့ Welcome Home သာဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းအရှက်မကွဲရလေအောင် ထောက်ပြခဲ့ရပါသည်။
၆။ စွပ်စွဲချက် (၁) ပါ ပညာရေး အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိဟုသော ဖော်ပြချက်သည်လည်း အခြေအမြစ် မရှိပါ။ အောင်လက်မှတ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ကျန်ရှိနေသဖြင့် လိုအပ်ပါက ပို့ခိုင်းပေးမည်ဟု အကြောင်းပြန်ထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် လုံလောက်မှုမရှိသော အပြစ်တင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။၇။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ (၂၁) ရက်တွင် ရွှေအိမ်စည်က Miss Universe Myanmar Organisation သို့ ဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။ ဆက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ ထိုမတိုင်ခင် (၂) ရက်က ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ ခေါ်ယူသောကြောင့် Gandamar Ballroom သို့ အစမ်းလေ့ကျင့်ရန် သွားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ မယ်စကြဝဠာ ပွဲကြီးအတွက် လေ့ကျင့်နေရင်း ဒေါ်စိုးယုဝေက ဗီဒီယိုတစ်ကားရိုက်ပေးရန် ရွှေအိမ်စည်ကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဗီဒီယို စက်တင်ဘာ (၂၉) မှ အောက်တိုဘာ (၃) ရက်နေ့အတွင်း အပြီးရိုက်ရမည့် ကားမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောရာ ရွှေအိမ်စည်က အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် ပြိုင်ပွဲအတွက်သွားရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ခရီးသွားရန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လည်း သက်တမ်းတိုးရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ နောက်နေ့တွင် ထပ်မံဖုန်းဆက်ကာ အဆိုပါ ဗီဒီယို မရိုက်မဖြစ် ရိုက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ဖက်ကမှာ ပွဲခစရံကို လက်ခံယူငင် သုံးစွဲပြီး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လက်လွန်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလာပါသည်။ ရွှေအိမ်စည်က ပြိုင်ပွဲနီးကပ်လွန်းပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မည်သို့မျှ ရိုက်ကူးမပေးနိုင်တော့ကြောင်း၊ ပရိသတ် ကလည်း ကြည်ဖြူမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြန်ကြားလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်စိုးယုဝေက ညည်းမတင်ရင် ဘယ်ပရိသတ်က သိမှာလည်း၊ မပြောနှင့်ပေါ့အေ့ ဟု ပရိသတ်ကို လှည့်စားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးသည်။၈။ စက်တင်ဘာ (၂၁) တွင် ဒေါ်စိုးယုဝေသည် ပြိုင်ပွဲ နိုင်ငံ အမျိုးသား တာဝန်ခံ တစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို ဆန့်ကျင်စွာ ၄င်း၏ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် “ဒီကြားထဲ passport သက်တမ်း မတိုးထားတဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆောင်မယ့်သူက တစ်မျိုး စုံလို့ပါပဲအေ” ဟု ထိကပါး ရိကပါး စောင်းမြောင်းရေးသားမှုများ တွေ့နေရကြောင်း ရွှေအိမ်စည်၏ ပရိသတ်များက အကြောင်းကြားလာပါသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ရုံးသို့ ဖုန်းဆက်ကာ လက်ထောက်တစ်ဦးကို ရွှေအိမ်စည်က တုံ့ပြန်ရာတွင် “ အစ်မတို့ ပြောစရာရှိရင် လူကြီး လူကောင်းပီပီ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု Passport လည်း သမီးအဆက်သွယ်နှင့် တိုးလိုက်တာ နာရီပိုင်းအတွင်း ပြီးသွားပြီ။ အချင်းချင်း ကောင်းကောင်းပြောလို့ရတာကို ဗီဒီယိုရိုက်နိုင်ဘူး ပြောမိတာနှင့် မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ ရေးတင်တာတော့ မကောင်းပါဘူး။ အစ်မတို့ လူကြီးဆန်ဆန် ပြောဆိုသွန်သင်ရင် အရေးတယူ နာခံမယ်။ Facebook ပေါ်တက်ရေးတာတွေဆိုရင်တော့ သမီးကို ဒီ့ထက်မက ပေါက်ပန်းလေးဆယ် စောက်ရေးမပါတာတွေ နေ့တိုင်းရေးတဲ့ အကောင့်တွေတောင် သမီးက စောက်ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ နောက်ကို ဆင်ခြင်ပါ၊ ဒါမျိုး တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ကလေးဆန်တာတွေ မလုပ်ပါနှင့်” ဆိုသည့် သဘောမျိုး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရွှေအိမ်စည်သည် အနုပညာရှင် တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ ကြုံတွေ့နေရသော ဝေဖန်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး Facebook တွင် အခြားသူများ စောင်းမြောင်းရေးသားချက်ကို စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဟူသော ယေဘုယျ ပြောကြားချက်သာဖြစ်ပါသည်။ စောက် organization ဟုလည်းကောင်း၊ စောက် ဒေါ်စိုးယုဝေ ဟုသော်လည်းကောင်း၊ စောက်ဦးတင်မောင်အေး ဟုသော်လည်းကောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း လုံးဝမရှိပါသဖြင့် ကြေညာချက်တွင် ပါဝင်သကဲ့သို့ ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းသော အပြောအဆို အသုံးအနှံုးများဖြင့် Organisation ကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်း မရှိကြောင်း သိသာနိုင်ပါသည်။၉။ စွပ်စွဲချက် (၃) တွင်ပါဝင်သကဲ့သို ပြိုင်ပွဲအတွက် လိုအပ်သည်များ အချိန်မီ ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဟု ဆိုလာခြင်းမှာလည်း ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဟု မဆိုသာပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလည်း မိမိအဆက်အသွယ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်သလို လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုလည်း မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ပြန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Miss Universe Myanmar Organisation က သူတို့သာ စီစဉ်မည်ဟု အကြောင်းပြန်သော်လည်း ပြီးမြောက်အောင် မစီစဉ်ထားသည်မှာ Organisation ဖက်မှ ပျက်ကွက်မှုသာဖြစ်ပါသည်။၁၀။ စွပ်စွဲချက် (၄) တွင် ရွှေအိမ်စည်သည် စာချုပ် အပိုဒ် (၆) ပါ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ နေထိုင်ကျင့်ကြံမှုများ ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်းကို လုံးဝလက်မခံဘဲ ပယ်ချလိုက်သည်။ ရွှေအိမ်စည်သည် တရားဥပဒေအရ နိုင်ငံသား တစ်ဦး၏ ကျင့်ဝတ်အရသော်လည်းကောင်း၊ အနုပညာ ကျင့်ဝတ်အရသော်လည်းကောင်း ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားသည့် မည်သည့် အပြုအမူကိုမျှ လုပ်ကိုင်နေခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့မရှိသည့်လျောက် မိသားစုရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရေး၊ နေထိုင်သွားလာပုံတွင် ရွေအိမ်စည်သည် ပရိသတ်ကိုရော၊ organization ကိုပါ တစ်စုံတစ်ရာ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ပကတိ အတိုင်း ပွင့်လင်းစွာ သတ္တိရှိရှိ နေထိုင်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ စွပ်စွဲချက် (၄) ပါဖော်ပြချက်သည် Organisation ဖက်မှ ရွှေအိမ်စည်၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာအပေါ် မရိုးမဖြောင့် လီဆယ်ကာ မောက်ကျော်စော်ကားဝ့ံလာခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ Organisation ၏ အသရေဖျက် မောက်ကျော်စော်ကားမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ထိရောက်ဟန့်တားလောက်သည့် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားလျက်ရှိပါကြောင်း ရွှေအိမ်စည်၏ ပရိသတ်များကို တင်ပြအပ်ပါသည်။၁၁။ စွပ်စွဲချက် (၅) တွင်လည်း စာချုပ်အပိုဒ် (၉)ပါ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်အဖြစ် နေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသဘောတူထားခြင်းကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ စွပ်စွဲချက်သည်လည်း အထက်စာပိုဒ်ပါ စွပ်စွဲချက်နှင့် သဘော သဘာဝတူသော အသရေဖျက်မှုသာဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော အဖြစ်အပျက်များအပေါ် နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင်လွဲမှားနေမှုကို ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ဟူ၍ စာချုပ်ဖြင့် ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိသော်လည်း ရွှေအိမ်စည်ဟူသော နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ၏ ထင်ပေါ်ကျော်စောမှုကို အသုံးချကာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု အလေးအနက် ခံယူပါသည်။ ထိုသို့ ခံယူသည့်အတိုင်း ရခိုင်ဒေသတွင် ARSA အစွန်းရောက် သောင်းကျန်းသူများက ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အပေါ် သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်နေသည့်ကိစ္စကို Organisation ၏ တိုက်တွန်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း လုံးဝမရှိဘဲ မိမိသဘော ဆန္ဒအလျောက် ရိုက်ကူးရှင်းလင်းခဲ့သည်မှန်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပါဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ရွှေအိမ်စည်အနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု လုံးဝ မမှတ်ယူနိုင်ပါ။ ထိုဗီဒီယို စတင်ရိုက်ကူးမည် ဆိုကတည်းကလည်း နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိပြီး မိမိအတွက် ယခုလို တုံ့ပြန်မှုများ ရှိလာနိုင်မည်ဆိုသည်ကို သိရှိ လက်ခံထားပြီးမှ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။၁၂။ Miss Universe Myanmar Organisation ၏ကြေညာချက်တွင် အမျိုးမျိုး စွပ်စွဲထားသော အကြောင်းပြချက်များအရသာ ရွှေအိမ်စည်ကို ဖယ်ရှားမည်ဆိုပါက စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ဒေါ်စိုးယုဝေနှင့် ရွှေအိမ်စည် အစမ်းလေ့ကျင့်သည့် နေ့ကတွေ့ခဲ့စဉ် ရွှေအိမ်စည်ကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်တင်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်း လုံးဝပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကို ထူးဆန်းစွာတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ အခမ်းအနားအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲ သွားပြိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း ခါတိုင်းသာမန် အချိန်ကဲ့သို့ပင် ရွှေအိမ်စည်ကို ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ စရံယူလက်ခံလိုက်သော ဗီဒီယိုကို ရိုက်မပေးနိုင်ကြောင်းပြန်ကြားပြီးသည့် အချိန်နှင့် ဒေါ်စိုးယုဝေတို့ ဖက်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်မှသာ အဆိုပါ အချက် နှစ်ချက်ကို တိုက်ရိုက် ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ မလိုအပ်သော အပရိက ကိစ္စများကို ပြစ်တင်ဝေဖန်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်သည် Organisation တစ်ခု၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ခံယူရန် လွန်စွာ ခဲယဉ်းလှပါတော့သည်။၁၃။ သို့ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကင်းမဲ့သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် စစ်ဆေးပေါ်ပေါက် လာပြီဖြစ်သော Miss Universe Myanmar Organisation နှင့် ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင် လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုသည်မှာ ရွှေအိမ်စည်၏ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အပ်စပ်မှု မရှိတော့ပါ။ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဆုကြေး၊ သရဖူ၊ စလွယ်နှင့် တံခွန်စိုက်ဆုတို့အား ယင်းအဖွဲ့အစည်းအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသော ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အခြား သိက္ခာရှိသော တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ တစ်ဆင့် ရွှေအိမ်စည်၏ အဆင့်သိက္ခာနှင့် ညီညွတ်စွာ ပြန်လည် လွှဲအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ မလျော်ကန်သော အပြုအမူများကိုလည်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကို လိပ်မူ၍ အစီရင်ခံ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။၁၄။ Miss Universe Myanmar အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်ဖက်သတ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာ ရုတ်သိမ်းခြင်းကြောင်း ရွှေအိမ်စည်ဖက်မှ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း လိုအပ်ပါက တရားမ ဥပဒေ ကြောင်းအရ ပြန်လည် တရားစွဲရယူကာ လိုအပ်သော ပရဟိတ အဖွဲ့ တစ်ခုခုသို့ လှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်သည်။၁၅။ မြန်မာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းအရ ကြေညာချက်ကို ဖော်ပြရာတွင် Organisation မှ “ကြေငြာချက်” ဟု င ရရစ်နှင့် ရေးသားခြင်းမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း၊ ည နှင့်သာ ရေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်းထောက်ပြ ပြစ်တင် ရှံု့ချ လိုက်သည်။