ခင္၀င္၀ါရဲ့ သၾကၤန္အတက္ေန့ပံုရိပ္မ်ား

သၾကၤန္အတက္ေန့မွာ ခင္၀င့္၀ါ ရဲ့ေရကစားေနတဲ့ပံုရိပ္ေလးေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ခင္၀င့္၀ါ ကေတာ့ အားရပါးရ ကို မီးသတ္ပိုက္ ၾကီးကိုင္ၿပီး ေရကစားေနတဲ့ပံုေတြကိုေတြ့ရမွာပါ။ ေနကာမ်က္မွန္အနက္ ၊ အက်ီအနက္ နဲ ့မီးသတ္ပိုက္ၾကီးကိုင္ၿပီး ေရကစားေနတယ္ဆိုရင္ ခင္၀င့္၀ါ ပါပဲ ပရိသတ္ၾကီး ေရ။

သၾကၤန္အတက္ေန႔မွာ ခင္ဝင့္ဝါ ရဲ႕ေရကစားေနတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဝင့္ဝါ ကေတာ့ အားရပါးရ ကို မီးသတ္ပိုက္ ႀကီးကိုင္ၿပီး ေရကစားေနတဲ့ပုံေတြကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ေနကာမ်က္မွန္ ၊ အက်ီအနက္ နဲ႔မီးသတ္ပိုက္ႀကီးကိုင္ၿပီး ေရကစားေနတယ္ဆိုရင္ ခင္ဝင့္ဝါ ပါပဲ ပရိသတ္ႀကီး ေရ။